COVID-19 INFO

Head külalised!

Eesti Vabariigi Valitsuse ja Terviseameti korraldusel tuleb kõigil Külalistemaja Vehendi Motell külalistel (alates 18. eluaastast) esitada saabudes vaktsineerimispass või COVID-19 haiguse läbipõdemise tõend

Majutuval külalisel tuleb esitada tõend külalistemajja sisse registreerides.

Tõendamiseks sobivad digitaalsel või välja prinditud kujul:
• kehtiv vaktsineerimispass,
• või COVID-19 paljud läbipõdemise tõendid (mis ei ole vanem kui 6 kuud põdemise alguspäevast),

Täname mõistva suhtumise eest!

Külalistemaja Vehendi Motell peab kinni kõikidest Eesti Terviseameti soovitustest, mis hõlmavad käitumisjuhiseid, kuidas ennetada viiruste, sealhulgas COVID-19 levikut.

Hea tahte kokkuleppega liitunud teenusepakkuja juures võid olla kindel, et:

  • külastaja käitumisjuhis ja teave teenusepakkuja poolt kasutusele võetud Covid-19 viiruse leviku tõkestamise tegevuste kohta on kättesaadav;
  • kogu personal on teadlik viiruse leviku tõkestamise juhtistest ja järgib neid igapäevatöös;
  • siseruumide ventilatsioonisüsteem töötab nõuetekohaselt;
  • desovahendeid on piisavalt, need on kõikidele nähtavates kohtades kättesaadavad;
  • sageli puudutatavaid pindu puhastatakse ja desinfitseeritakse regulaarselt;
  • personalil ja külastajatel palutakse vastavalt kehtivatele riiklikele regulatsioonidele kanda maski või alternatiivset isikukaitsevahendit;
  • tagatud vajaliku distantsi hoidmise võimalus nii omavahel kui teenindajatega;
  • haigustunnustega inimestel ei ole lubatud viibida avalikes ruumides ega teenindusalas;
  • haigustunnustega kliendi või töötajaga kokku puutunud inimesi teavitatakse kokkupuutest, avaldamata isikuandmeid;
  • osaleb Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse korraldatavatel COVID-19 leviku tõkestamist käsitlevatel veebiseminaridel.